Compensatoiremassage therapie

C.M.T. richt zich op het actieve bewegingsapparaat (de skeletspieren) en peri-articulair weefsel (pezen, banden, kapsel). Centraal staat het beïnvloeden van de tonus (spanning van de spier) en het bestrijden van niet functionele verhardingen (compensatoire contracturen). De ‘neuro-mechanische’ verklaringstheorie is samengesteld door de grondlegger van de C.M.T. Ron Molders. Het neurogene aspect vloeit voort uit de eigenschappen van de anulospirale winding (spierspoeltje) en het Golgi-peesapparaat. Met massagetechnieken worden deze proprioceptoren beïnvloed. Door excitatie van het Golgi-peesapparaat (activering van zijn werking) en inhibitie van de spierspoel (remming van zijn functie) wordt reflectoir een tonusverlaging (detonisatie) bereikt. Mechanisch wordt met manipulatie zoals tractiegrepen lokaal het weefsel behandeld. Aldus worden met name de tonische spieren (spieren die neigen tot verkorten) in tonus verlaagd (normo-tonisering).

Verkorting van deze spieren leiden tot statiek (houding) veranderingen, beperken de bewegingsuitslagen en leiden tot overbelasting elders (compensatie). Disbalans, instabiliteit en onevenredige krachtenverdeling ontstaan. Het weefsel is niet meer optimaal belastbaar en degenereert (teruggang in kwaliteit van het weefsel die niet reversibel -omkeerbaar- is). In het kader van de Arbo-wet is de C.M.T. buitengewoon geschikt als bedrijfsmassage. Rugklachten, slijmbeursontstekingen en ziekte van de muis (repetitive strain injurie) kunnen voorkomen worden. Om voldoende effect te verkrijgen is een frequente behandeling vereist waardoor er sprake is van een therapie. De therapie komt het best tot zijn recht in een eigen praktijk, ambulant of als bedrijfsmassage. Werkterrein: eigen salon, bedrijven. Doelgroep: mensen vanaf de beginperiode van hun tweede levensfase (vanaf 40 jaar).

Inhoud:

  • Inzicht in de functie, prikkelgeleiding en doorbloeding van het spierweefsel

  • Functie van het bewegingsapparaat

  • Fysiologische effecten van de massage

  • Houding- en bewegingsanalyse

  • Tonisch/fasisch functieonderzoek

  • Janda rek-methode

  • Verklaringstheorie

  • Toepassing van de massagetechnieken

  • Samenstellen en uitvoeren van een behandelplan